Občina Šmartno pri Litiji

Kontakti

Naslov: Tomazinova ul. 2
Pošta: 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/896-27-70
Fax: 01/896-27-73
www: http://www.smartno-litija.si/
E-mail: info@smartno-litija.si

Zemljevid občine Šmartno pri Litiji


Kraji v občini Šmartno pri Litiji

Bogenšperk
Bukovica pri Litiji
Cerovica
Črni Potok
Dolnji Vrh
Dragovšek
Dvor
Gornji Vrh
Gozd-Reka
Gradišče pri Litiji
Gradišče-K. o. Grad. in Polj.
Gradiške Laze
Jablaniške Laze
Jablaniški Potok
Jastrebnik
Javorje
Jelša
Ježce
Ježni Vrh
Kamni Vrh pri Primskovem
Koške Poljane
Leskovica pri Šmartnem
Liberga
Lupinica
Mala Kostrevnica
Mala Štanga
Mihelca
Mišji Dol
Mulhe
Obla Gorica
Podroje
Poljane pri Primskovem
Preska nad Kostrevnico
Primskovo
Račica
Razbore-K. o. Ježni Vrh
Razbore-K. o. Poljane - del
Riharjevec
Selšek
Sevno
Spodnja Jablanica
Stara Gora pri Vel.Gabru
Ščit
Šmartno pri Litiji
Štangarske Poljane
Velika Kostrevnica
Velika Štanga
Vinji Vrh
Vintarjevec
Višnji Grm
Volčja Jama
Vrata
Zagrič
Zavrstnik
Zgornja Jablanica

Abecedni seznam

A B C Č D
E F G H I
J K L M N
O P R S Š
T U V Z Ž