Opozorila

Meteoalarm opozorila za Slovenijo - danes

Meteoalarm opozorila za Slovenijo - danes

Meteoalarm opozorila za Slovenijo - jutri

Meteoalarm opozorila za Slovenijo - jutri

Legenda

Vrste ogroženosti:
Veter
Obalni dogodek
Sneg/Led
Požari v naravnem okolju
Nevihte
Snežni plazovi
Megla
Dež
Izjemno visoke temperature
Poplave
Izjemno nizke temperature
Dež-poplave

Stopnja ogroženosti:
Bela
Manjkajoči, nepopolni, stari ali nezanesljivi podatki.

Zelena
Posebna pozornost v zvezi z vremenskimi dogajanji ni potrebna.

Rumena
Vreme je potencialno nevarno. Napovedani vremenski pojavi niso neobičajni, vendar bodite pozorni, če načrtujete dejavnosti, ki so odvisne od vremenskih razmer. Priporočamo, da se sproti seznanjate s predvidenimi vremenskimi razmerami in ne tvegajte, kadar ni potrebno.

Oranžna
Vremenske razmere so nevarne. Napovedani so neobičajni meteorološki pojavi. Verjetna je gmotna škoda, možne so človeške žrtve. Bodite zelo pozorni in se redno seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami. Zavedajte se tveganj, ki se jim morda ne boste mogli izogniti. Upoštevajte uradno izdana priporočila.

Rdeča
Napovedane vremenske razmere so zelo nevarne. Napovedani so zelo burni meteorološki pojavi. Na širšem območju je verjeten nastanek večje gmotne škode in nesreč, ogrožena so človeška življenja. Čim pogosteje se seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami in tveganji. Brezpogojno upoštevajte uradne ukaze in priporočila, bodite pripravljeni na izredne ukrepe.
Vir: ARSO

Pogosto ogledani kraji

Ljubljana
Maribor
Koper
Kranj
Novo mesto
Ptuj