Občina Slovenske Konjice

Kontakti

Naslov: Stari trg 29
Pošta: 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03/757-33-50
Fax: 03/757-43-28
www: http://www.slovenskekonjice.si/
E-mail: info@slovenskekonjice.si

Zemljevid občine Slovenske Konjice


Kraji v občini Slovenske Konjice

Bezina
Blato
Brdo
Breg pri Konjicah
Brezje pri Ločah
Dobrava pri Konjicah
Dobrnež
Draža vas
Gabrovlje
Gabrovnik
Sveti Jernej
Kamna Gora
Klokočovnik
Koble
Kolačno
Konjiška vas
Kraberk
Spodnji Jernej
Ličenca
Lipoglav
Loče
Mali Breg
Mlače
Nova vas pri Konjicah
Novo Tepanje
Ostrožno pri Ločah
Penoje
Perovec
Petelinjek pri Ločah
Podob
Podpeč ob Dravinji
Polene
Preloge pri Konjicah
Prežigal
Selski Vrh
Slovenske Konjice
Sojek
Spodnja Pristava
Spodnje Grušovje
Spodnje Laže
Spodnje Preloge
Stare Slemene
Strtenik
Suhadol
Škalce
Škedenj
Špitalič pri Slov. Konjicah
Tepanje
Tepanjski Vrh
Tolsti Vrh
Vešenik
Zbelovo
Zbelovska Gora
Zeče
Zgornja Pristava
Zgornje Laže
Žiče
Štajerska vas

Abecedni seznam

A B C Č D
E F G H I
J K L M N
O P R S Š
T U V Z Ž