Občina Sevnica

Kontakti

Naslov: Glavni trg 19 a
Pošta: 8290 Sevnica
Telefon: 07/816-12-00
Fax: 07/816-12-10
www: http://www.obcina-sevnica.si/
E-mail: obcina.sevnica@siol.net

Zemljevid občine Sevnica


Kraji v občini Sevnica

Apnenik pri Boštanju
Arto
Birna vas
Blanca
Boštanj
Breg
Brezovo
Budna vas
Cerovec
Čanje
Čelovnik
Češnjice
Dedna Gora
Dolenji Boštanj
Dolnje Brezovo
Dolnje Impolje
Dolnje Orle
Drožanje
Drušče
Gabrijele
Gabrje
Gornje Brezovo
Gornje Impolje
Gornje Orle
Goveji Dol
Hudo Brezje
Jablanica
Jelovec
Jeperjek
Kal pri Krmelju
Kamenica
Kaplja vas
Kladje nad Blanco
Kladje pri Krmelju
Koludrje
Kompolje
Konjsko
Krajna Brda
Križ
Krmelj
Krsinji Vrh
Laze pri Boštanju
Ledina
Leskovec v Podborštu
Log
Loka pri Zidanem Mostu
Lončarjev Dol
Lukovec
Mala Hubajnica
Malkovec
Metni Vrh
Mrtovec
Mrzla Planina
Novi Grad
Okroglice
Orehovo
Orešje nad Sevnico
Osredek pri Hubajnici
Osredek pri Krmelju
Otavnik
Pavla vas
Pečje
Pijavice
Podboršt
Podgorica
Podgorje ob Sevnični
Podvrh
Poklek nad Blanco
Polje pri Tržišču
Ponikve pri Studencu
Preska
Prešna Loka
Primož
Račica
Radež
Radna
Razbor
Rogačice
Rovišče pri Studencu
Selce nad Blanco
Sevnica
Skrovnik
Slančji Vrh
Slap
Spodnje Mladetiče
Spodnje Vodale
Srednik
Stržišče
Studenec
Svinjsko
Šentjanž
Šentjur na Polju
Škovec
Šmarčna
Štajngrob
Telče
Telčice
Trnovec
Trščina
Tržišče
Velika Hubajnica
Veliki Cirnik
Vranje
Vrh pri Boštanju
Vrhek
Zabukovje nad Sevnico
Zavratec
Zgornje Mladetiče
Zgornje Vodale
Znojile pri Studencu
Žigrski Vrh
Žirovnica
Žurkov Dol
Hinje
Kamenško
Hinjce
Brezje
Križišče

Abecedni seznam

A B C Č D
E F G H I
J K L M N
O P R S Š
T U V Z Ž