Občina Črnomelj

Kontakti

Naslov: Trg svobode 3
Pošta: 8340 Črnomelj
Telefon: 07/306-11-00
Fax: 07/306-11-30
www: http://www.crnomelj.si/
E-mail: info@crnomelj.si

Zemljevid občine Črnomelj


Kraji v občini Črnomelj

Adlešiči
Balkovci
Bedenj
Belčji Vrh
Bistrica
Blatnik pri Črnomlju
Bojanci
Brdarci
Breg pri Sinjem Vrhu
Breznik
Butoraj
Cerkvišče
Črešnjevec pri Dragatušu
Črnomelj
Čudno selo
Dalnje Njive
Damelj
Dečina
Desinec
Deskova vas
Dobliče
Doblička Gora
Dolenja Podgora
Dolenja vas pri Črnomlju
Dolenjci
Dolenji Radenci
Dolenji Suhor pri Vinici
Dolnja Paka
Draga pri Sinjem Vrhu
Dragatuš
Dragoši
Dragovanja vas
Drenovec
Drežnik
Fučkovci
Golek
Golek pri Vinici
Gorenja Podgora
Gorenjci pri Adlešičih
Gorenji Radenci
Gorica
Gornja Paka
Gornji Suhor pri Vinici
Griblje
Grič pri Dobličah
Hrast pri Vinici
Jankoviči
Jelševnik
Jerneja vas
Kanižarica
Knežina
Kot ob Kolpi
Kovača vas
Kovačji Grad
Kvasica
Lokve
Mala Lahinja
Mala sela
Mali Nerajec
Marindol
Mavrlen
Mihelja vas
Miklarji
Miliči
Močile
Naklo
Nova Lipa
Obrh pri Dragatušu
Ogulin
Otovec
Paunoviči
Perudina
Petrova vas
Pobrežje
Podklanec
Podlog
Prelesje
Preloka
Pribinci
Purga
Pusti Gradec
Rodine
Rožanec
Rožič Vrh
Ručetna vas
Sečje selo
Sela pri Dragatušu
Sela pri Otovcu
Sinji Vrh
Sodevci
Srednji Radenci
Stara Lipa
Stari trg ob Kolpi
Stražnji Vrh
Svibnik
Šipek
Špeharji
Talčji Vrh
Tanča Gora
Tribuče
Tušev Dol
Učakovci
Velika Lahinja
Velika sela
Veliki Nerajec
Vinica
Vojna vas
Vranoviči
Vrhovci
Vukovci
Zagozdac
Zajčji Vrh
Zapudje
Zastava
Zilje
Zorenci
Žuniči
Kot pri Damlju
Selce pri Špeharjih
Hrib
Rim
Pavičiči

Abecedni seznam

A B C Č D
E F G H I
J K L M N
O P R S Š
T U V Z Ž