Abecedni seznam - D

Objavi na Facebooku Deli na Twitterju Objavi na Google Plus Natisni stran
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Občine

Kraji

Daber - občina Tolmin
Dalce - občina Krško
Daljni Vrh - občina Novo mesto
Dalnje Njive - občina Črnomelj
Damelj - občina Črnomelj
Dane - občina Loška dolina
Dane - občina Ribnica
Dane pri Divači - občina Divača
Dane pri Sežani - občina Sežana
Dankovci - občina Puconci
Davča - občina Železniki
Debeče - občina Ivančna Gorica
Debenec - občina Mirna
Debeni - občina Gorenja vas - Poljane
Debro - občina Laško
Dečina - občina Črnomelj
Dečja vas - občina Trebnje
Dečja vas pri Zagradcu - občina Ivančna Gorica
Dečno selo - občina Brežice
Dedna Gora - občina Sevnica
Dedni Dol - občina Ivančna Gorica
Dedni Vrh - občina Krško
Dedni Vrh pri Vojniku - občina Vojnik
Dednik - občina Velike Lašče
Dednja vas - občina Brežice
Dekani - občina Koper
Dekmanca - občina Bistrica ob Sotli
Delač - občina Kostel
Delnice - občina Gorenja vas - Poljane
Depala vas - občina Domžale
Desenci - občina Destrnik
Desinec - občina Črnomelj
Deskle - občina Kanal
Deskova vas - občina Črnomelj
Desnjak - občina Ljutomer
Destrnik - občina Destrnik
Dešeča vas - občina Žužemberk
Dešen - občina Moravče
Devina - občina Slovenska Bistrica
Dežno pri Makolah - občina Makole
Dežno pri Podlehniku - občina Podlehnik
Dilce - občina Postojna
Dilici - občina Koper
Divača - občina Divača
Divči - občina Komen
Dob - občina Domžale
Dob pri Šentvidu - občina Ivančna Gorica
Dobe - občina Kostanjevica na Krki
Dobec - občina Cerknica
Dobeno - občina Brežice
Dobeno - občina Mengeš
Dobindol - občina Dolenjske Toplice
Dobja vas - občina Ravne na Koroškem
Dobje - občina Gorenja vas - Poljane
Dobje - občina Grosuplje
Dobje - občina Litija
Dobje pri Lesičnem - občina Šentjur
Dobje pri Planini - občina Dobje
Doblar - občina Kanal
Doblatina - občina Laško
Dobletina - občina Nazarje
Dobležiče - občina Kozje
Dobliče - občina Črnomelj
Doblička Gora - občina Črnomelj
Dobova - občina Brežice
Dobovec - občina Trbovlje
Dobovec pri Ponikvi - občina Šentjur
Dobovec pri Rogatcu - občina Rogatec
Dobovica - občina Litija
Dobovlje - občina Domžale
Dobovo - občina Novo mesto
Dobrava - občina Križevci
Dobrava - občina Ormož
Dobrava - občina Radeče
Dobrava - občina Radlje ob Dravi
Dobrava - občina Trebnje
Dobrava ob Krki - občina Krško
Dobrava pod Rako - občina Krško
Dobrava pri Konjicah - občina Slovenske Konjice
Dobrava pri Kostanjevici - občina Kostanjevica na Krki
Dobrava pri Stični - občina Ivančna Gorica
Dobrava pri Škocjanu - občina Škocjan
Dobrava/Dobrava presso Isola - občina Izola
Dobravica - občina Ig
Dobravica - občina Radovljica
Dobravica - občina Šentjernej
Dobravica pri Vel. Gabru - občina Trebnje
Dobravlje - občina Ajdovščina
Dobravlje - občina Sežana
Dobravšce - občina Gorenja vas - Poljane
Dobrič - občina Polzela
Dobrije - občina Ravne na Koroškem
Dobrina - občina Šentjur
Dobrina - občina Žetale
Dobriša vas - občina Žalec
Dobriška vas - občina Oplotnica
Dobrljevo - občina Zagorje ob Savi
Dobrna - občina Dobrna
Dobrnež - občina Slovenske Konjice
Dobrnič - občina Trebnje
Dobro Polje - občina Radovljica
Dobropolje - občina Ilirska Bistrica
Dobrova - občina Celje
Dobrova - občina Dobrova - Polhov Gradec
Dobrova - občina Krško
Dobrova pri Dravogradu - občina Dravograd
Dobrova pri Prihovi - občina Oplotnica
Dobrovce - občina Miklavž na Dravskem polju
Dobrovlje - občina Braslovče
Dobrovlje - občina Zreče
Dobrovlje pri Mozirju - občina Mozirje
Dobrovnik/Dobronak - občina Dobrovnik
Dobrovo - občina Brda
Dobrovščak - občina Ormož
Dobruša - občina Vodice
Dobruška vas - občina Škocjan
Dogoše - občina Maribor
Doklece - občina Majšperk
Dokležovje - občina Beltinci
Dol - občina Gornji Grad
Dol - občina Kočevje
Dol - občina Krško
Dol - občina Medvode
Dol pod Gojko - občina Vojnik
Dol pri Borovnici - občina Borovnica
Dol pri Hrastniku - občina Hrastnik
Dol pri Hrastovljah - občina Koper
Dol pri Laškem - občina Laško
Dol pri Ljubljani - občina Dol pri Ljubljani
Dol pri Pristavi - občina Šmarje pri Jelšah
Dol pri Stopercah - občina Majšperk
Dol pri Šmarjeti - občina Šmarješke Toplice
Dol pri Šmarju - občina Šmarje pri Jelšah
Dol pri Trebnjem - občina Trebnje
Dol pri Vogljah - občina Sežana
Dol-Suha - občina Rečica ob Savinji
Dolanci - občina Komen
Dolane - občina Cirkulane
Dole - občina Idrija
Dole - občina Metlika
Dole - občina Šentjur
Dole pod Sv. Trojico - občina Moravče
Dole pri Krašcah - občina Moravče
Dole pri Litiji - občina Litija
Dole pri Polici - občina Grosuplje
Dole pri Škofljici - občina Škofljica
Dolena - občina Videm
Dolenci - občina Šalovci
Dolenčice - občina Gorenja vas - Poljane
Dolenja Brezovica - občina Brezovica
Dolenja Brezovica - občina Šentjernej
Dolenja Dobrava - občina Gorenja vas - Poljane
Dolenja Dobrava - občina Trebnje
Dolenja Lepa vas - občina Krško
Dolenja Nemška vas - občina Trebnje
Dolenja Pirošica - občina Brežice
Dolenja Podgora - občina Črnomelj
Dolenja Ravan - občina Gorenja vas - Poljane
Dolenja Stara vas - občina Šentjernej
Dolenja Trebuša - občina Tolmin
Dolenja vas - občina Cerknica
Dolenja vas - občina Divača
Dolenja vas - občina Novo mesto
Dolenja vas - občina Prebold
Dolenja vas - občina Ribnica
Dolenja vas - občina Zagorje ob Savi
Dolenja vas - občina Železniki
Dolenja vas pri Artičah - občina Brežice
Dolenja vas pri Čatežu - občina Trebnje
Dolenja vas pri Črnomlju - občina Črnomelj
Dolenja vas pri Krškem - občina Krško
Dolenja vas pri Mirni Peči - občina Mirna Peč
Dolenja vas pri Pol - občina Dobrova - Polhov Gradec
Dolenja vas pri Polici - občina Grosuplje
Dolenja vas pri Raki - občina Krško
Dolenja vas pri Temenici - občina Ivančna Gorica
Dolenja Žaga - občina Kostel
Dolenja Žetina - občina Gorenja vas - Poljane
Dolenjci - občina Črnomelj
Dolenje - občina Ajdovščina
Dolenje - občina Domžale
Dolenje - občina Sežana
Dolenje Brdo - občina Gorenja vas - Poljane
Dolenje Dole - občina Škocjan
Dolenje Gradišče - občina Dolenjske Toplice
Dolenje Gradišče pri Šentj. - občina Šentjernej
Dolenje Grčevje - občina Novo mesto
Dolenje Jesenice - občina Šentrupert
Dolenje Jezero - občina Cerknica
Dolenje Kališče - občina Velike Lašče
Dolenje Kamenje - občina Novo mesto
Dolenje Kamenje pri Dobrniču - občina Trebnje
Dolenje Karteljevo - občina Novo mesto
Dolenje Kronovo - občina Šmarješke Toplice
Dolenje Laknice - občina Mokronog - Trebelno
Dolenje Lakovnice - občina Novo mesto
Dolenje Medvedje selo - občina Trebnje
Dolenje Mokro Polje - občina Šentjernej
Dolenje Nekovo - občina Kanal
Dolenje Otave - občina Cerknica
Dolenje Podpoljane - občina Ribnica
Dolenje Poljane - občina Loška dolina
Dolenje Polje - občina Dolenjske Toplice
Dolenje Ponikve - občina Trebnje
Dolenje pri Jelšanah - občina Ilirska Bistrica
Dolenje Radulje - občina Škocjan
Dolenje Selce - občina Trebnje
Dolenje Skopice - občina Brežice
Dolenje Sušice - občina Dolenjske Toplice
Dolenje Vrhpolje - občina Šentjernej
Dolenje Zabukovje - občina Mokronog - Trebelno
Dolenji Boštanj - občina Sevnica
Dolenji Globodol - občina Mirna Peč
Dolenji Lazi - občina Ribnica
Dolenji Leskovec - občina Krško
Dolenji Maharovec - občina Šentjernej
Dolenji Novaki - občina Cerkno
Dolenji Podboršt - občina Mirna Peč
Dolenji Podboršt pri Treb. - občina Trebnje
Dolenji Podšumberk - občina Trebnje
Dolenji Potok - občina Kostel
Dolenji Radenci - občina Črnomelj
Dolenji Suhadol - občina Novo mesto
Dolenji Suhor pri Vinici - občina Črnomelj
Dolenji Vrh - občina Trebnje
Dolenjske Toplice - občina Dolenjske Toplice
Dolga Brda - občina Prevalje
Dolga Gora - občina Šentjur
Dolga Njiva pri Šentlovren. - občina Trebnje
Dolga Poljana - občina Ajdovščina
Dolga Raka - občina Krško
Dolga vas - občina Kočevje
Dolga vas/Hosszufalu - občina Lendava
Dolge Njive - občina Gorenja vas - Poljane
Dolge Njive - občina Lenart
Dolgi Laz - občina Tolmin
Dolgi Vrh - občina Slovenska Bistrica
Dolgo - občina Lendava
Dolgo Brdo - občina Litija
Dolgo Brdo - občina Ljubljana
Dolgo Brdo pri Mlinšah - občina Zagorje ob Savi
Dolič - občina Destrnik
Dolič - občina Kuzma
Dolina - občina Puconci
Dolina - občina Tržič
Dolina pri Lendavi/Volgyifalu - občina Lendava
Dolje - občina Tolmin
Dolnja Bistrica - občina Črenšovci
Dolnja Bitnja - občina Ilirska Bistrica
Dolnja Briga - občina Kočevje
Dolnja Košana - občina Pivka
Dolnja Lokvica - občina Metlika
Dolnja Paka - občina Črnomelj
Dolnja Počehova - občina Pesnica
Dolnja Prekopa - občina Kostanjevica na Krki
Dolnja Stara vas - občina Škocjan
Dolnja Težka Voda - občina Novo mesto
Dolnje Brezovo - občina Sevnica
Dolnje Cerovo - občina Brda
Dolnje Dobravice - občina Metlika
Dolnje Impolje - občina Sevnica
Dolnje Ležeče - občina Divača
Dolnje Ložine - občina Kočevje
Dolnje Mraševo - občina Straža
Dolnje Orle - občina Sevnica
Dolnje Prapreče - občina Trebnje
Dolnje Retje - občina Velike Lašče
Dolnje Vreme - občina Divača
Dolnji Ajdovec - občina Žužemberk
Dolnji Kot - občina Žužemberk
Dolnji Križ - občina Žužemberk
Dolnji Lakoš/Alsolakos - občina Lendava
Dolnji Slaveči - občina Grad
Dolnji Suhor pri Metliki - občina Metlika
Dolnji Vrh - občina Šmartno pri Litiji
Dolnji Zemon - občina Ilirska Bistrica
Dolsko - občina Dol pri Ljubljani
Dolšce - občina Kostanjevica na Krki
Dolščaki - občina Velike Lašče
Dolž - občina Novo mesto
Domajinci - občina Cankova
Domanjševci - občina Šalovci
Dombrava - občina Renče - Vogrsko
Domžale - občina Domžale
Donačka Gora - občina Rogatec
Dorfarje - občina Škofja Loka
Dornava - občina Dornava
Dornberk - občina Nova Gorica
Dornice - občina Vodice
Doropolje - občina Šentjur
Doslovče - občina Žirovnica
Dovje - občina Kranjska Gora
Dovško - občina Krško
Dovže - občina Mislinja
Draga - občina Ig
Draga - občina Loški Potok
Draga - občina Nova Gorica
Draga - občina Škofja Loka
Draga - občina Šmarješke Toplice
Draga - občina Štore
Draga pri Sinjem Vrhu - občina Črnomelj
Draga pri Šentrupertu - občina Šentrupert
Dragatuš - občina Črnomelj
Drage - občina Metlika
Dragočajna - občina Medvode
Dragomelj - občina Domžale
Dragomer - občina Log - Dragomer
Dragomilo - občina Šmarje pri Jelšah
Dragomlja vas - občina Metlika
Dragonja vas - občina Kidričevo
Dragonja/Dragogna - občina Piran
Dragoši - občina Črnomelj
Dragotinci - občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Dragovanja vas - občina Črnomelj
Dragovica - občina Nova Gorica
Dragovič - občina Juršinci
Dragovšek - občina Šmartno pri Litiji
Dragučova - občina Pesnica
Drakovci - občina Ljutomer
Drakšl - občina Ormož
Drama - občina Šentjernej
Dramlja - občina Brežice
Dramlje - občina Šentjur
Drankovec - občina Pesnica
Drašča vas - občina Žužemberk
Drašiči - občina Metlika
Dravci - občina Videm
Dravče - občina Vuzenica
Dravinjski Vrh - občina Videm
Dravograd - občina Dravograd
Dravski Dvor - občina Miklavž na Dravskem polju
Draža vas - občina Slovenske Konjice
Dražen Vrh - del - občina Sveta Ana
Draženci - občina Hajdina
Draževnik - občina Dobrova - Polhov Gradec
Dražgoše - občina Železniki
Dražica - občina Borovnica
Drbetinci - občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Drča - občina Šentjernej
Drečji Vrh - občina Mokronog - Trebelno
Dren - občina Kostel
Drenik - občina Škofljica
Drenje - občina Dolenjske Toplice
Drenov Grič - občina Vrhnika
Drenovec - občina Črnomelj
Drenovec - občina Zavrč
Drenovec pri Bukovju - občina Brežice
Drenovec pri Leskovcu - občina Krško
Drensko Rebro - občina Kozje
Drešinja vas - občina Žalec
Drevenik - občina Rogaška Slatina
Drežnica - občina Kobarid
Drežnik - občina Črnomelj
Drežnik - občina Kostel
Drežniške Ravne - občina Kobarid
Drganja Sela - občina Straža
Drnovk - občina Brda
Drnovo - občina Krško
Drobinsko - občina Šentjur
Drobočnik - občina Tolmin
Drobtinci - občina Apače
Drožanje - občina Sevnica
Drskovče - občina Pivka
Drstelja - občina Destrnik
Drtija - občina Moravče
Drumlažno - občina Slovenska Bistrica
Drušče - občina Sevnica
Družina - občina Zagorje ob Savi
Družinska vas - občina Šmarješke Toplice
Družmirje - občina Šoštanj
Drvanja - občina Benedikt
Dule - občina Ribnica
Dule - občina Škocjan
Dunaj - občina Krško
Dupeljne - občina Lukovica
Duplje - občina Vipava
Dutovlje - občina Sežana
Dvor - občina Ljubljana
Dvor - občina Šmarje pri Jelšah
Dvor - občina Šmartno pri Litiji
Dvor - občina Žužemberk
Dvor pri Polhovem Gradcu - občina Dobrova - Polhov Gradec
Dvorce - občina Brežice
Dvori - občina Koper
Dvorjane - občina Duplek
Dvorje - občina Cerklje na Gorenjskem
Dvorje - občina Moravče
Dvorska vas - občina Radovljica
Dvorska vas - občina Velike Lašče

Poštne številke