Abecedni seznam - Š

Objavi na Facebooku Deli na Twitterju Objavi na Google Plus Natisni stran
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Občine

Kraji

Šafarsko - občina Razkrižje
Šahovec - občina Trebnje
Šalamenci - občina Puconci
Šalara/Salara - občina Koper
Šalinci - občina Ljutomer
Šalka vas - občina Kočevje
Šalovci - občina Središče ob Dravi
Šalovci - občina Šalovci
Šardinje - občina Ormož
Šared - občina Izola
Šavna Peč - občina Hrastnik
Ščit - občina Šmartno pri Litiji
Ščurki - občina Velike Lašče
Ščurkovo - občina Cerknica
Šebrelje - občina Cerkno
Šedem - občina Krško
Šedina - občina Šentjur
Šegova vas - občina Loški Potok
Šeki - občina Koper
Šembije - občina Ilirska Bistrica
Šemnik - občina Zagorje ob Savi
Šempas - občina Nova Gorica
Šempeter pri Gorici - občina Šempeter - Vrtojba
Šempeter v Savinj. Dolini - občina Žalec
Šenbric - občina Velenje
Šenčur - občina Šenčur
Šentanel - občina Prevalje
Šentgotard - občina Zagorje ob Savi
Šentilj pod Turjakom - občina Mislinja
Šentilj v Slov. goricah - občina Šentilj
Šentjakob - občina Šentjernej
Šentjanž - občina Rečica ob Savinji
Šentjanž - občina Sevnica
Šentjanž nad Dravčami - občina Vuzenica
Šentjanž nad Štorami - občina Štore
Šentjanž pri Dravogradu - občina Dravograd
Šentjernej - občina Šentjernej
Šentjošt - občina Novo mesto
Šentjošt nad Horjulom - občina Dobrova - Polhov Gradec
Šentjungert - občina Celje
Šentjur - občina Šentjur
Šentjur na Polju - občina Sevnica
Šentjurij na Dolenjskem - občina Mirna Peč
Šentjurje - občina Ivančna Gorica
Šentlambert - občina Zagorje ob Savi
Šentlovrenc - občina Trebnje
Šentovec - občina Slovenska Bistrica
Šentožbolt - občina Lukovica
Šentpavel - občina Ljubljana
Šentpavel na Dolenjskem - občina Ivančna Gorica
Šentpavel pri Domžalah - občina Domžale
Šentrupert - občina Braslovče
Šentrupert - občina Laško
Šentrupert - občina Šentrupert
Šenturška Gora - občina Cerklje na Gorenjskem
Šentvid pri Grobelnem - občina Šmarje pri Jelšah
Šentvid pri Lukovici - občina Lukovica
Šentvid pri Planini - občina Šentjur
Šentvid pri Stični - občina Ivančna Gorica
Šentvid pri Zavodnju - občina Šoštanj
Šentviška Gora - občina Tolmin
Šepulje - občina Sežana
Šerovo - občina Šmarje pri Jelšah
Šešče pri Preboldu - občina Prebold
Šetarova - občina Lenart
Ševlje - občina Škofja Loka
Ševnica - občina Mirna
Šibelji - občina Komen
Šibenik - občina Šentjur
Šikole - občina Kidričevo
Šilentabor - občina Pivka
Šinkov Turn - občina Vodice
Šipek - občina Črnomelj
Širje - občina Laško
Širmanski Hrib - občina Litija
Široka Set - občina Litija
Škalce - občina Slovenske Konjice
Škale - občina Velenje
Škalske Cirkovce - občina Velenje
Škamevec - občina Velike Lašče
Škarnice - občina Dobje
Škedenj - občina Slovenske Konjice
Škemljevec - občina Metlika
Šklendrovec - občina Zagorje ob Savi
Škocjan - občina Divača
Škocjan - občina Domžale
Škocjan - občina Grosuplje
Škocjan - občina Škocjan
Škocjan/San Canziano - občina Koper
Škofce - občina Laško
Škofi - občina Komen
Škofija - občina Šmarje pri Jelšah
Škofja Loka - občina Škofja Loka
Škofja Riža - občina Trbovlje
Škofja vas - občina Celje
Škoflje - občina Divača
Škoflje - občina Ivančna Gorica
Škofljica - občina Škofljica
Škovec - občina Sevnica
Škovec - občina Trebnje
Škrabče - občina Bloke
Škrajnek - občina Ribnica
Škrbina - občina Komen
Škrilj - občina Kočevje
Škrilje - občina Ig
Škrilje - občina Metlika
Škrjanče - občina Ivančna Gorica
Škrjanče - občina Mirna
Škrjanče pri Novem mestu - občina Novo mesto
Škrjančevo - občina Domžale
Škrljevo - občina Šentrupert
Škrlovica - občina Velike Lašče
Škufče - občina Bloke
Šlovrenc - občina Brda
Šmalčja vas - občina Šentjernej
Šmarata - občina Loška dolina
Šmarca - občina Kamnik
Šmarčna - občina Sevnica
Šmarje - občina Ajdovščina
Šmarje - občina Koper
Šmarje - občina Šentjernej
Šmarje - Sap - občina Grosuplje
Šmarje pri Jelšah - občina Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Sežani - občina Sežana
Šmarješke Toplice - občina Šmarješke Toplice
Šmarjeta - občina Šmarješke Toplice
Šmarjeta pri Celju - občina Celje
Šmartinske Cirkovce - občina Velenje
Šmartno - občina Brda
Šmartno - občina Cerklje na Gorenjskem
Šmartno na Pohorju - občina Slovenska Bistrica
Šmartno ob Dreti - občina Nazarje
Šmartno ob Paki - občina Šmartno ob Paki
Šmartno pri Litiji - občina Šmartno pri Litiji
Šmartno pri Slovenj Gradcu - občina Slovenj Gradec
Šmartno v Rožni dolini - občina Celje
Šmartno v Tuhinju - občina Kamnik
Šmatevž - občina Braslovče
Šmaver - občina Nova Gorica
Šmaver - občina Trebnje
Šmihel - občina Laško
Šmihel - občina Nova Gorica
Šmihel - občina Pivka
Šmihel nad Mozirjem - občina Mozirje
Šmihel pod Nanosom - občina Postojna
Šmihel pri Žužemberku - občina Žužemberk
Šmiklavž - občina Slovenj Gradec
Šmiklavž pri Škofji vasi - občina Celje
Šmohor - občina Laško
Šober - občina Maribor
Šomat - občina Šentilj
Šoštanj - občina Šoštanj
Špeharji - občina Črnomelj
Špičnik - občina Kungota
Špital - občina Zagorje ob Savi
Špitalič - občina Kamnik
Špitalič pri Slov. Konjicah - občina Slovenske Konjice
Šprinc - občina Razkrižje
Šratovci - občina Radenci
Št. Janž pri Radljah - občina Radlje ob Dravi
Št. Jurij - občina Grosuplje
Štajer - občina Kostel
Štajerska vas - občina Slovenske Konjice
Štajngrob - občina Sevnica
Štajngrova - občina Benedikt
Štalcerji - občina Kočevje
Štangarske Poljane - občina Šmartno pri Litiji
Štanjel - občina Komen
Štatenberg - občina Makole
Štatenberk - občina Mokronog - Trebelno
Štefan pri Trebnjem - občina Trebnje
Štefanja Gora - občina Cerklje na Gorenjskem
Štjak - občina Sežana
Štore - občina Štore
Štorje - občina Sežana
Štorovo - občina Bloke
Štravberk - občina Novo mesto
Štrekljevec - občina Semič
Štrihovec - občina Šentilj
Štrit - občina Škocjan
Štrukljeva vas - občina Cerknica
Šturmovci - občina Videm
Šujica - občina Dobrova - Polhov Gradec
Šulinci - občina Gornji Petrovci
Šumnik - občina Litija
Šutna - občina Kranj
Šutna - občina Krško

Poštne številke